PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

Odwołanie się od decyzji administracyjnej

Prawo administracyjne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa. Nie jest ona skodyfikowana bezpośrednio przy pomocy jednej ustawy ,przez co samodzielne działanie klientów w tych sprawach wiąże się ze szczególnymi trudnościami.

W zakresie prawa administracyjnego zajmujemy się m.in. sporządzaniem odwołań od decyzji organów administracyjnych, zażaleń na wydawane postanowienia przez organy , doradztwem i reprezentowaniem klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzaniem wniosków w konkretnych sprawach administracyjnych.

W zakresie postępowania sądowo-administracyjnego oferujemy:

prawie budowlanym (w tym także na inwestycjach o charakterze deweloperskim i inwestycjach drogowych), - reprezentację oraz zastępowanie klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, profesjonalne doradztwo sporządzanie skarg na decyzje wydane przez organy administracyjne oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zaufali nam już