PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

W zakresie prawa i procedury cywilnej zajmujemy się:

dochodzeniem odszkodowań, dochodzeniem roszczeń z umów dochodzeniem roszczeń dot. naruszenia dóbr osobistych sprawami związanymi ze współwłasnością sprawami o ustanowienie służebności, sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości), sprawami o zasiedzenie sprawami dot. najmu lokali w tym zawierania bezpiecznych umów i eksmisji, sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, sądowy i umowny dział spadku etc.), sprawami o zapłatę, sprawami o odwołanie darowizny, sprawami o zachowek i innymi sprawami spadkowymi


W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pism procesowych m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację na wszystkich etapach postępowania cywilnego przed sądami polubownymi oraz powszechnymi

Zaufali nam już