Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy zajmujemy się:

Całościowym doradztwem prawnym, w tym także w zakresie zbiorowego prawa pracy, konstruowaniem dokumentów pracowniczych (w tym regulaminów wynagradzania, umów o pracę, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, itp.) Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, doradzamy w zakresie wynagrodzeń sporządzamy umowy o zakazie konkurencji, prowadzimy negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi, dochodzimy odszkodowań I innych roszczeń pracowniczych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Nasi adwokaci i radcowie prawni również:
- Sporządzają odwołania od decyzji ZUS, KRUS, ZER MSWiA,
- reprezentują klientów w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno przed organami rentowymi (ZUS, KRUS, ZER MSWiA) jak również Sądami Powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych.

Zaufali nam już