PRAWO RODZINNE

Sprawy rozwodowe i prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe oraz inne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
ustanowienie separacji prawnej małżonków, sprawy o alimenty(zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów), ustanawianie oraz określanie kontaktów z małoletnimi dziećmi ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy z zakresu opieki i kurateli, wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w stosunku do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zaufali nam już